III. ČLANSTVO V DRUŠTVU

 

6. člen

Člani društva so redni in častni.

Član društva je lahko vsak državljan Republike Slovenije, tuji državljani pa samo na osnovi posebnega sklepa izvršilnega odbora v skladu z usmeritvami Šahovske zveze Slovenije.

 

7. člen

Člani društva se po starosti delijo na odrasle in mladince. Starostna meja mladincev je do dopolnjenega 20. leta starosti.

Društvo lahko na občnem zboru izvoli za člane društva fizične osebe, ki imajo posebne zasluge za razvoj in napredek društva.

 

8. člen

Društvo lahko na področju Mestne občine Ptuj ustanavlja sekcije v krajih izven sedeža društva. Sekcije delujejo samostojno v skladu s pravili sekcije, ki morajo biti v skladu s pravili društva.

Sekcije volijo lastne organe in vodijo samostojno finančno poslovanje.