II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

 

5. člen

Namen in naloge društva so:

- navajati občane, zlasti mladino k aktivnemu igranju šaha zaradi spoznavanja lepot šahovske igre ter jih vzgajati k skromnosti, samostojnosti, tovarištvu, disciplini, pogumu, srčni kulturi in spoštovanju dela ter s tem krepiti njihov značaj, predvsem pozitivne lastnosti aktivne in napredne osebnosti ter ustvarjati pogoje za njihovo organizirano in kolektivno delo;

- ustvarjati pogoje in možnosti za vsestranski razvoj množičnega in kvalitetnega šaha ter v ta namen organizirati predavanja, tečaje, simultanke, turnirje in dvoboje ter druge šahovske prireditve,

- izpolnjevati ter z lastnimi prireditvami dopolnjevati tekmovalni program Šahovske zveze Slovenije,

- prizadevati si aktivno sožitje med narodi ter za medsebojno spoznavanje vseh narodov sveta.