*** Področna in državna šolska tekmovanja ***

Leto

področno -

posamezno

državno -

posamezno

področno - 

ekipno

državno -

 ekipno

2019/20

X

X

X

X

2018/19

X

X

X

X

2017/18

X

X

X

X

2016/17

X

X

X

X

2015/16

X

X

X

X

2014/15

X

X

X

X

2013/14

X

X

X

X

2012/13

X

X

X

X

2011/12

X

X

X

X

2010/11

X

X

X

X

2009/10

X

 

X

 

2008/09

X

 

X

 

2007/08

X

 

X

 

2006/07

X

 

X

 

2005/06

X

 

X