Leto

Pregled rezultatov pospešenih turnirjev po letih

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Skupaj
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Skupaj
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Skupaj

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Skupaj

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Skupaj

PROGRAM  TEKMOVANJA V POSPEŠENEM ŠAHU ZA LETO 2018

 

1. pospešeni turnir

12.01.2018

ob 18.00

2. pospešeni turnir

09.02.2018

ob 18.00

3. pospešeni turnir

09.03.2018

ob 18.00

4. pospešeni turnir

13.04.2018

ob 18.00

5. pospešeni turnir

11.05.2018

ob 18.00

6. pospešeni turnir

08.06.2018

ob 18.00

7. pospešeni turnir

14.09.2018

ob 18.00

8. pospešeni turnir

12.10.2018

ob 18.00

9. pospešeni turnir

09.11.2018

ob 18.00

10. pospešeni turnir

14.12.2018

ob 18.00

11. pospešeni turnir

21.12.2018

ob 18.00

 

Podrobnosti lahko preberete tukaj