Leto

Pregled rezultatov pospešenih turnirjev po letih

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Skupaj
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Skupaj
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Skupaj

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Skupaj

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Skupaj

PROGRAM  TEKMOVANJA V POSPEŠENEM ŠAHU ZA LETO 2020

 

1. pospešeni turnir

03.01.2020

ob 18.00

2. pospešeni turnir

07.02.2020

ob 18.00

3. pospešeni turnir

06.03.2020

ob 18.00

4. pospešeni turnir

03.04.2020

ob 18.00

5. pospešeni turnir

01.05.2020

ob 18.00

6. pospešeni turnir

05.06.2020

ob 18.00

7. pospešeni turnir

11.09.2020

ob 18.00

8. pospešeni turnir

09.10.2020

ob 18.00

9. pospešeni turnir

06.11.2020

ob 18.00

10. pospešeni turnir

04.12.2020

ob 18.00

11. pospešeni turnir

18.12.2020

ob 18.00

 

Podrobnosti lahko preberete tukaj