Leto

Pregled rezultatov pospešenih turnirjev po letih

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Skupaj
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Skupaj
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Skupaj

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Skupaj

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Skupaj

PROGRAM  TEKMOVANJA V POSPEŠENEM ŠAHU ZA LETO 2019

 

1. pospešeni turnir

11.01.2019

ob 18.00

2. pospešeni turnir

15.02.2019

ob 18.00

3. pospešeni turnir

08.03.2019

ob 18.00

4. pospešeni turnir

12.04.2019

ob 18.00

5. pospešeni turnir

10.05.2019

ob 18.00

6. pospešeni turnir

07.06.2019

ob 18.00

7. pospešeni turnir

13.09.2019

ob 18.00

8. pospešeni turnir

11.10.2019

ob 18.00

9. pospešeni turnir

08.11.2019

ob 18.00

10. pospešeni turnir

13.12.2019

ob 18.00

11. pospešeni turnir

20.12.2019

ob 18.00

 

Podrobnosti lahko preberete tukaj