Imena šahovskega društva :

 

 

1936 : Ptujski šahovski klub   

 

1945 : Šahovska sekcija »Fizkulturnega društva« Ptuj 

 

1949 : Šahovsko društvo Ptuj

 

1959 : Šahovska sekcija DPD »Svoboda« Ptuj

 

1961 : Šahovsko društvo Ptuj

 

1973 : Šahovsko društvo »Izbira« Ptuj

 

1980 : Šahovsko društvo »MIP« Ptuj

 

1993 : Šahovsko društvo »Lipa« Ptuj

 

1996 : Šahovsko društvo Ptuj  

2004 : Šahovsko društvo Ptuj Veplas Velenje

2008 : Šahovsko društvo Tehcenter Ptuj

2013 : Šahovsko društvo Ptuj