TURNIRJI V POSPEŠENEM ŠAHU ZA LETO 2006
Priimek in ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOČKE Št. Mesto
MAJCENOVIČ M. 7 4 5 8 1 20 3 13 2 16 1 20 7 4 4 10 10 1 4 10 106 10  
ILJAŽ Igor 1 20 3 13 8 3 6 6 6 6 9 2 4 10     3 13 2 16 89 9  
BOHAK Janko 4 10 6 6 6 6 8 3 3 13     2 16 3 13 2 16     83 8  
ŽLENDER Boris 6 6 1 20 3 13 4 10 7 4     3 13         3 13 79 7  
BUTOLEN Anton     15 0     1 20 4 10 3 13         9 2 1 20 65 6  
NAPAST Viktor                         1 20 2 16 5 8     44 3  
PODKRIŽNIK Gregor                 1 20             1 20     40 2  
LIČINA Miloš 5 8 8 3     2 16     4 10     9 2         39 5  
KOPŠE Jože             5 8 5 8 2 16             6 6 38 4  
KRAJNC Ivan     14 0 2 16 10 1 8 3 5 8     14 0 11 0 5 8 36 8  
SKLEDAR Martin 8 3 10 1 4 10 14 0 11 0 7 4 12 0 6 6 7 4 8 3 31 10  
ZAJC Silvo 3 13 7 4 11 0 12 0     6 6 11 0 12 0 8 3 9 2 28 9  
ZAGORŠEK Anton     2 16     9 2             8 3         21 3  
PODKRIŽNIK Aleks.     17 0 7 4 13 0 9 2         10 1 4 10 7 4 21 7  
POLAJŽER Danilo                             1 20         20 1  
MAJCENOVIČ Dušan 2 16 11 0                 8 3             19 3  
BAJEC Tomaž     13 0 5 8 7 4         6 6 11 0         18 5  
KOLMANIČ Tomaž     4 10 14 0             10 1             11 3  
SELIŠEK Leon 12 0 19 0 13 0 17 0         9 2 5 8         10 6  
BAJEC Peter         12 0 16 0         5 8 13 0         8 4  
LUBAJ Bojan             15 0     8 3     7 4         7 3  
LAZAR Franjo     16 0                         6 6     6 2  
VELIU Kudret 9 2 9 2                                 4 2  
OREŠEK Branko         9 2                             2 1  
FIJAN Milan 10 1 12 0 10 1 11 0                         2 4  
VIDOVIČ Franc                                     10 1 1 1  
PETROVIČ Živojin                 10 1                     1 1  
ROŠKAR Zlatko                                         0 0  
MIHALIČ Robert                                         0 0  
MIHALIČ Miroslav                                         0 0  
KLAJDERIČ Dušan                                         0 0  
KARO Franc                                         0 0  
MAURIČ Miha 13 0                                     0 1  
KOROŠEC Marko     18 0                                 0 1  
JABLOČNIK Drejc 15 0                                     0 1  
FERK Matjaž 14 0                                     0 1  
KAUČIČ Darko 11 0 20 0                                 0 2