TURNIRJI V POSPEŠENEM ŠAHU ZA LETO 2002
Ime in priimek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOČKE Št. Mesto
BOHAK Janko 6 6 5 8 1 20 2 16 1 20 1 20 6 6 1 20 2 16     132 9 1
MAJCENOVIČ M. 7 4 7 4     1 20 7 4 2 16 3 13 6 6 9 2 8 3 72 9 2
ŽLENDER Boris 1 20 9 2 5 8 16 0     3 13 4 10 4 10 12 0     63 8 3
PERNAT Viktor             3 13 2 16     2 16     3 13     58 4 4
ILJAŽ Igor 4 10 2 16     11 0         7 4 2 16     5 8 54 6 5
MAJCENOVIČ Dušan 2 16 12 0     4 10 6 6             7 4 3 13 49 6 6
PODKRIŽNIK Aleks. 16 0 14 0 13 0 13 0 9 2 6 6 8 3 3 13 4 10 9 2 36 10 7-8
PODKRIŽNIK Gregor         2 16                     1 20     36 2 7-8
KRAJNC Ivan 11 0 10 1 6 6 10 1 8 3 4 10 11 0 9 2 6 6 6 6 35 10 9
ČIČ Jože 5 8 3 13 8 3 8 3             8 3 17 0 7 4 34 7 10
ROŠKAR Zlatko                 5 8     9 2 7 4 10 1 2 16 31 5 11
MIHALIČ Miroslav 9 2     7 4 7 4                     1 20 30 4 12
BUTOLEN Anton 3 13     10 1     3 13                     27 3 13
VIRANT Emil     1 20     6 6                         26 2 14
LORGER Bojan     4 10 3 13                             23 2 15-16
NAPAST Viktor 8 3     4 10     11 0                 4 10 23 4 15-16
STEPOVAIA Tatjana                         1 20             20 1 17
BUTOLEN Vanja 15 0     9 2     4 10                     12 3 18
SKLEDAR Martin 12 0 16 0 15 0 9 2 15 0 5 8 10 1 13 0 18 0     11 9 19
KLAJDERIČ Dušan             12 0 13 0         5 8         8 3 20-23
LUBAJ Bojan 18 0         5 8                         8 2 20-23
MAR Karmen                         5 8             8 1 20-23
PLAJNŠEK Matjaž                 12 0             5 8     8 2 20-23
LIČINA Miloš     6 6                                 6 1 24
BEZJAK Goran                                 8 3     3 1 25-26
KRAJNC Radovan     8 3                                 3 1 25-26
MIHALIČ Robert 10 1         14 0                     10 1 2 3 27
FIJAN Milan 14 0 15 0 14 0 17 0 10 1     12 0 11 0 14 0 11 0 1 9 28-29
KOROŠEC Marko     13 0 12 0     16 0     14 0 10 1 15 0 12 0 1 7 28-29
AHEC Dejan     11 0 11 0                 14 0         0 3  
BENKIČ Janez 13 0                             16 0     0 2  
FURH Ivan     17 0                                 0 1  
KARO Franc 17 0         15 0             12 0         0 3  
KOČEVAR Tugomir                                 11 0     0 1  
LOZINŠEK Franci                 14 0                     0 1  
VIDOVIČ Franc         17 0                             0 1  
VREČKO Jože     11 0 11 0                             0 2  
ZAGORŠEK Anton         16 0             13 0     13 0     0 3  
83 83 83 83 83 73 83 83 83 83 820