Ciklus hitropoteznih turnirjev 12/2004
Ptuj, 2.1.2005
Št. Ime KatFedELOLRatKlub123456789101112131415 TBMBMesto
1Majcenovič,DušanIISLO 1500ŠD Ptuj 9B 1 5W 1.5 14B 2.5 3W 3.5 13B 4.5 15W 5.5 4B 5.5Bye 5.5 8W 6.5 10B 7.5 12W 8.5 6B 9.5 2W 9.5 11B 10.5 7W 11.511.5 5.5 0.01
2Napast,ViktorISLO20451879ŠD Ptuj 12W 1 6B 1 Bye 1 11W 2 7B 2.5 9W 2.5 5B 3.5 14W 4.5 3B 5.5 13W 6.5 15B 7.5 4W 8.5 1B 9.5 8W 10.5 10B 10.510.5 5.5 0.02
3Mihalič,RobertIISLO 1832ŠD Ptuj 13W 1 15B 2 4W 3 1B 3 8W 4 10B 4.5 12W 5.5 6B 6.5 2W 6.5 11B 7.5 7W 8.5 9B 8.5 5W 9.5 14B 10.5Bye 10.510.5 5.0 0.03
4Mihalič,MiroslavIISLO 1804ŠD Ptuj 5B 1 14W 2 3B 2 13W 3 15B 4 Bye 4 1W 5 8B 6 10W 6 12B 7 6W 7 2B 7 11W 8 7B 9 9W 10 10 5.0 0.04
5Iljaž,IgorISLO 1962ŠD Gorišnica 4W 0 1B 0.5 8W 1.5 10B 1.5 12W 2.5 6B 2.5 2W 2.5 11B 3.5 7W 4.5 9B 5.5Bye 5.5 14W 6.5 3B 6.5 13W 7.5 15B 8.58.5 3.5 0.05
6Bohak,JankoMKSLO21612139ŠD PtujBye 0 2W 1 11B 1.5 7W 1.5 9B 2.5 5W 3.5 14B 4.5 3W 4.5 13B 5.5 15W 6.5 4B 7.5 1W 7.5 8B 7.5 10W 8 12B 8 8 4.0 0.06
7Majcenovič,MartinMKSLO 2081ŠD Ptuj 8W 0.5 10B 1.5 12W 2.5 6B 3.5 2W 4 11B 5 Bye 5 9W 5.5 5B 5.5 14W 6.5 3B 6.5 13W 7 15B 8 4W 8 1B 8 8 2.5 0.07
8Čič,JožeIISLO 1500ŠD Ptuj 7B 0.5 9W 1 5B 1 14W 2 3B 2 13W 3 15B 4 4W 4 1B 4 Bye 4 10W 5 12B 6 6W 7 2B 7 11W 8 8 2.0 0.08
9Žlender,BorisISLO 2000ŠD Ptuj 1W 0 8B 0.5 10W 1.5 12B 2 6W 2 2B 3 11W 3 7B 3.5Bye 3.5 5W 3.5 14B 4.5 3W 5.5 13B 6.5 15W 7.5 4B 7.57.5 3.0 0.09
10Skledar,MartinIIISLO 1500ŠD Ptuj 11B 0 7W 0 9B 0 5W 1 14B 1 3W 1.5 13B 2.5 15W 3 4B 4 1W 4 8B 4 Bye 4 12W 5 6B 5.5 2W 6.56.5 4.0 0.010
11Butolen,VanjaIIISLO18531566ŽŠK Maribor LANCom 10W 1 12B 1 6W 1.5 2B 1.5Bye 1.5 7W 1.5 9B 2.5 5W 2.5 14B 3 3W 3 13B 3 15W 4 4B 4 1W 4 8B 4 4 1.5 0.011
12Selišek,LeonIVSLO 1500ŠD Ptuj 2B 0 11W 1 7B 1 9W 1.5 5B 1.5 14W 1.5 3B 1.5 13W 1.5 15B 2.5 4W 2.5 1B 2.5 8W 2.5 10B 2.5Bye 2.5 6W 3.53.5 1.5 0.012
13Lubaj,BojanIISLO 1831ŠD Gorišnica 3B 0 Bye 0 15W 0 4B 0 1W 0 8B 0 10W 0 12B 1 6W 1 2B 1 11W 2 7B 2.5 9W 2.5 5B 2.5 14W 3.53.5 0.5 0.013
14Butolen,AntonISLO 1954ŠD Ptuj 15W 1 4B 1 1W 1 8B 1 10W 2 12B 3 6W 3 2B 3 11W 3.5 7B 3.5 9W 3.5 5B 3.5Bye 3.5 3W 3.5 13B 3.53.5 0.0 0.014
15Lazar,FranjoIISLO 1812 14B 0 3W 0 13B 1 Bye 1 4W 1 1B 1 8W 1 10B 1.5 12W 1.5 6B 1.5 2W 1.5 11B 1.5 7W 1.5 9B 1.5 5W 1.51.5 0.0 0.015

Svicar 5.8 by Ales Drinovec, Lastnik: SD Ptuj, Arbiter: Boris Žlender

Boris Žlender, Slovenia, 2.1.2005, 15 rounds Round Robin
Time: 15 min Filename: C:\SAH\SVICAR\PT0412C
Ciklus hitropoteznih turnirjev 12/2004
Ptuj, 2.1.2005
 Št.   Ime         Kat Fed ELO LRat Klub            T        Mesto
 1. Majcenovič,Dušan     II SLO   1500 ŠD Ptuj          11.5  5.5  0.0   1
 2. Napast,Viktor      I  SLO 2045 1879 ŠD Ptuj          10.5  5.5  0.0   2
 3. Mihalič,Robert      II SLO   1832 ŠD Ptuj          10.5  5.0  0.0   3
 4. Mihalič,Miroslav     II SLO   1804 ŠD Ptuj          10.0  5.0  0.0   4
 5. Iljaž,Igor        I  SLO   1962 ŠD Gorišnica        8.5  3.5  0.0   5
 6. Bohak,Janko       MK SLO 2161 2139 ŠD Ptuj          8.0  4.0  0.0   6
 7. Majcenovič,Martin    MK SLO   2081 ŠD Ptuj          8.0  2.5  0.0   7
 8. Čič,Jože         II SLO   1500 ŠD Ptuj          8.0  2.0  0.0   8
 9. Žlender,Boris      I  SLO   2000 ŠD Ptuj          7.5  3.0  0.0   9
 10. Skledar,Martin      III SLO   1500 ŠD Ptuj          6.5  4.0  0.0  10
 11. Butolen,Vanja      III SLO 1853 1566 ŽŠK Maribor LANCom     4.0  1.5  0.0  11
 12. Selišek,Leon       IV SLO   1500 ŠD Ptuj          3.5  1.5  0.0  12
 13. Lubaj,Bojan       II SLO   1831 ŠD Gorišnica        3.5  0.5  0.0  13
 14. Butolen,Anton      I  SLO   1954 ŠD Ptuj          3.5  0.0  0.0  14
 15. Lazar,Franjo       II SLO   1812              1.5  0.0  0.0  15
Svicar 5.8 by Ales Drinovec, Lastnik: SD Ptuj, Arbiter: Boris Žlender

           Ciklus hitropoteznih turnirjev 12/2004
                 Ptuj, 2.1.2005
 Tabela 

 N   Name         Tit FED ELO LRat 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15  Pts Place
 1 Bohak,Janko        MK SLO 2161 2139 XXX 1  =  0  1  1  1  0  1  1  1  0  0  =  0 8   6  -3.62
 2 Napast,Viktor        I SLO 2045 1879 0 XXX 1  =  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1 10.5  2  1.82
 3 Butolen,Vanja       III SLO 1853 1566 =  0 XXX 0  1  0  =  0  0  1  0  0  0  1  0 4   11  0.64
 4 Majcenovič,Martin     MK SLO   2081 1  =  1 XXX =  0  1  0  =  1  0  0  =  1  1 8   7  -3.06
 5 Žlender,Boris        I SLO   2000 0  1  0  = XXX 0  1  1  1  1  0  0  =  1  = 7.5  9  -2.72
 6 Iljaž,Igor         I SLO   1962 0  0  1  1  1 XXX 1  0  1  1  0  =  1  0  1 8.5  5  -1.30
 7 Butolen,Anton        I SLO   1954 0  0  =  0  0  0 XXX 0  0  1  0  0  0  1  1 3.5  14  -6.16
 8 Mihalič,Robert       II SLO   1832 1  0  1  1  0  1  1 XXX 1  1  1  0  1  =  1 10.5  3  2.66
 9 Lubaj,Bojan        II SLO   1831 0  0  1  =  0  0  1  0 XXX 0  0  0  0  0  1 3.5  13  -4.34
 10 Lazar,Franjo        II SLO   1812 0  0  0  0  0  0  0  0  1 XXX 0  0  0  =  0 1.5  15  -5.92
 11 Mihalič,Miroslav      II SLO   1804 0  0  1  1  1  1  1  0  1  1 XXX 1  1  0  1 10   4  2.72
 12 Majcenovič,Dušan      II SLO   1500 1  0  1  1  1  =  1  1  1  1  0 XXX 1  1  1 11.5  1  8.84
 13 Čič,Jože          II SLO   1500 1  0  1  =  =  0  1  0  1  1  0  0 XXX 1  1 8   8  5.34
 14 Skledar,Martin      III SLO   1500 =  1  0  0  0  1  0  =  1  =  1  0  0 XXX 1 6.5  10  3.84
 15 Selišek,Leon        IV SLO   1500 1  0  1  0  =  0  0  0  0  1  0  0  0  0 XXX 3.5  12  0.84

                       Arbiter: Boris Žlender

Svicar 5.8 by Ales Drinovec, Lastnik: SD Ptuj