HITROPOTEZNI TURNIRJI ZA LETO 2008
M Priimek in ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T Št.
1 ILJAŽ Igor 2 16 1 20 1 20 1 20 5 8 2 16 4 10     3 13 6 6 1 20 7 4 153 11
2 NAPAST Viktor 1 20             4 10     3 13 1 20 1 20 2 16 2 16 1 20 135 8
3 ŽLENDER Boris 3 13 2 16 5 8 10 1 3 13 3 13 2 16 4 10 2 16 7 4 6 6 4 10 126 12
4 BOHAK Janko 4 10 8 3 11 0 8 3 2 16 4 10 5 8 3 13 6 6 10 1 7 4 11 0 74 12
5 BUTOLEN Anton 14 0 4 10 4 10 3 13     10 1 7 4 10 1 5 8 5 8 5 8 6 6 69 11
6 POLAJŽER Danilo             4 10 1 20 1 20             3 13         63 4
7 MAJCENOVIČ D. 8 3     2 16 2 16             2 16     12 0 9 2     53 6
8 ZAJC Silvo     6 6 3 13 6 6 9 2 9 2 8 3         4 10         42 7
9 BELŠAK Žan                         1 20         13 0     2 16 36 3
10 OREŠEK Branko 10 1 9 2 7 4 13 0                 11 0 9 2 4 10 3 13 32 8
11 KOPŠE Jože 7 4 12 0 19 0                     4 10 8 3 10 1 5 8 26 7
12 MAJCENOVIČ M. 5 8 17 0 12 0 19 0 6 6 16 0 17 0 5 8 14 0 15 0 14 0 9 2 24 12
13 BAJEC Tomaž     10 1     5 8     6 6 13 0 6 6                 21 5
14 PODKRIŽNIK G.                                     1 20         20 1
15 KOLMANIČ Tomaž     5 8             8 3 6 6                     17 3
16 PODKRIŽNIK A. 18 0     6 6 12 0     17 0 10 1     7 4 11 0 16 0 8 3 14 9
17 DOMINKO Darko 9 2                 5 8 16 0 8 3                 13 4
18 ŽERAK Zlatko     3 13                                         13 1
19 VOHL Gregor                                         3 13     13 1
20 KRAJNC Ivan 17 0 13 0 8 3 14 0 8 3 18 0 9 2     10 1 19 0 13 0 12 0 9 11
21 SKLEDAR Martin 13 0 16 0 9 2     12 0 11 0         8 3 24 0 8 3 14 0 8 9
22 ROŠKAR Zlatko 6 6         9 2                                 8 2
23 SELIŠEK Leon 11 0 7 4 16 0 16 0 10 1 13 0 15 0     13 0 20 0 17 0 16 0 5 11
24 KUŽNER Ciril 15 0 15 0 18 0 15 0 7 4 15 0 12 0         22 0 18 0 13 0 4 10
25 JANŽEKOVIČ Klemen 20 0     15 0 20 0 11 0 20 0 14 0 7 4 12 0 14 0         4 9
26 VELIU Kudret         13 0         7 4                         4 2
27 LUBAJ Bojan 16 0 14 0 10 1         14 0 11 0     9 2 25 0 12 0     3 8
28 MAJERLE Manfred                             9 2                 2 1
29 LAZAR Franjo 19 0 18 0 14 0                                 10 1 1 4
30 BAJEC Peter     19 0     17 0     19 0                         0 3
31 POLAJŽAR Stanislav 12 0 11 0                                 11 0     0 3
32 PREMUŽIČ Tomaž                     22 0 18 0                     0 2
33 VRABIČ Tomo         17 0                         21 0         0 2
34 LIČINA Miloš             18 0                     18 0         0 2
35 SEDLAŠEK Branko                     12 0             16 0         0 2
36 LIČINA Tomaž                                     23 0     15 0 0 2
37 MERC Niko                     21 0                         0 1
38 KLAJDERIČ Dušan                                     17 0         0 1
39 VIDOVIČ Bojan                                     26 0         0 1
40 ŽALIG Tomaž                                         15 0     0 1