HITROPOTEZNI TURNIRJI ZA LETO 2005
Priimek in ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOČKE ŠT.
NAPAST Viktor 5 8     1 20 2 16 1 20 12 0 5 8 2 16 2 16 2 16 3 13 2 16 149 11
BOHAK Janko     3 13 5 8 7 4 2 16 2 16 1 20 3 13 1 20 6 6 4 10 5 8 134 11
ROŠKAR Zlatko 1 20 6 6 6 6 5 8 4 10 4 10     5 8 3 13 3 13 2 16 3 13 123 11
ILJAŽ Igor 2 16 2 16 4 10 12 0 3 13 10 1     1 20 6 6 5 8 7 4 4 10 104 11
PODKRIŽNIK G.             1 20     1 20 2 16                 1 20 76 4
MAJCENOVIČ D. 7 4     7 4 3 13     6 6     4 10 5 8 4 10 1 20 10 1 76 9
MIHALIČ Robert 8 3     2 16 4 10 9 2 9 2 3 13                     46 6
ČIČ Jože 6 6 4 10 3 13 13 0 10 1 3 13                         43 6
ŽLENDER Boris     1 20 8 3 15 0 8 3 11 0     14 0 10 1 9 2 6 6 15 0 35 10
MAJCENOVIČ M. 4 10 8 3 9 2 9 2 5 8 13 0     8 3 14 0 12 0     12 0 28 10
BUTOLEN Anton                                 11 0 1 20 9 2 8 3 25 4
KLAJDERIČ Dušan 3 13 9 2 10 1 6 6                                 22 4
ZAGORŠEK Anton     12 0 13 0             4 10 6 6                 16 4
OREŠEK Branko         14 0 10 1 7 4         16 0 4 10         14 0 15 6
KUBALE Marko                 6 6 5 8                         14 2
MIHALIČ Miroslav 10 1         14 0         7 4 7 4 8 3             12 5
ZAJC Silvo         11 0 20 0 16 0 7 4 8 3 11 0 17 0 7 4 10 1     12 9
KOLMANIČ Tomaž                                 9 2 15 0 5 8     10 3
FIJAN Milan     5 8 12 0     12 0 14 0 9 2 19 0         11 0 11 0 10 8
MRĐA Božidar     7 4 15 0 11 0             18 0 7 4             8 5
PODKRIŽNIK A.         16 0 8 3 11 0     11 0     13 0 14 0     7 4 7 7
ŠTRUCL Črtomir                                 21 0         6 6 6 2
KOPŠE Jože                         6 6 12 0 15 0         13 0 6 4
KRAJNC Ivan 9 2 10 1     16 0 15 0 15 0 12 0 9 2     10 1 12 0 17 0 6 10
SKLEDAR Martin 12 0 13 0 18 0 18 0 14 0     10 1 10 1 12 0 18 0 8 3 16 0 5 11
MITROVIČ Boris                     8 3                         3 1
BAJEC Tomaž 13 0                                 8 3         3 2
LETONJA Srečko                                 23 0         9 2 2 2
MAURIČ Franc             17 0                                 0 1
VIDOVIČ Bojan                                 18 0 19 0         0 2
MERC Niko                         13 0 15 0 20 0             0 3
LUBAJ Bojan 11 0 11 0                     13 0 16 0 13 0         0 5
SELIŠEK Leon         17 0 19 0 17 0             19 0 16 0 13 0 18 0 0 7
VELIU Kudret             21 0 18 0 16 0 14 0 17 0 22 0 11 0         0 7