HITROPOTEZNI TURNIRJI ZA LETO 2004 1 20
Priimek in ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOČKE ŠT. 10 1
BOHAK Janko 2 16 1 20 1 20 3-4 12,5 1 20 5 8 5 8 3 13 4 10 8 3 2 16 6 6 152,5 12 10-11 0,5
MAJCENOVIČ D. 4-7 7     2 16 6 6 3 13 1 20 9 2 4 10 9 2 7 4 1 20 1 20 120,0 11 10-12 0,3
ROŠKAR Zlatko 3 13 4-6 8     2 16 5 8 4 10 4 10 2 16 2 16     5 8     105,0 9 10-13 0,2
MIHALIČ Robert 4-7 7 7-9 3             3 13 2 16         1 20     3 13 72,0 6 11 0
ŽLENDER Boris 4-7 7 7-9 3 3-5 10,3     2 16     10 1     3 13 5 8 4 10 9 2 70,3 9 11-12 0
ILJAŽ Igor     2-3 14,5     1 20 9 2                 2 16     5 8 60,5 5 11-13 0
ČIČ Jože 1 20 7-9 3 7 4 12-13 0 12 0 7 4     6 6 6 6 4 10 7 4 8 3 60,0 11 11-14 0
PODKRIŽNIK G.                         1 20 1 20 1 20             60,0 3 12 0
MIHALIČ Miroslav 10 1 2-3 14,5             9 2 3 13         3 13     4 10 53,5 6 1-2 18
MAJCENOVIČ M. 8-9 2,5 11 0 6 6 17 0 6 6 14 0 14 0 9 2 8 3 10 1 3 13 7 4 37,5 12 12-13 0
ŽERAK Zlatko 14-15 0 4-6 8 3-5 10,3 5 8 4 10                             36,3 5 12-14 0
NAPAST Viktor     10 1             10 1 11 0         9 2 6 6 2 16 26,0 6 12-15 0
SKLEDAR Martin 16-17 0 12-15 0 8-10 2 19 0 17 0 6 6 8 3 11 0 5 8 15 0 9 2 10 1 22,0 12 13 0
OREŠEK Branko 11-13 0 4-6 8 12 0 7-9 3 15 0     7 4 8 3 7 4 11 0 13 0     22,0 10 1-3 16,3
PERNAT Viktor             11 0 7 4 2 16                         20,0 3 13-14 0
ZAGORŠEK Anton 11-13 0 16 0 3-5 10,3 14 0     11 0             6 6         16,3 6 13-15 0
MRĐA Božidar             3-4 12,5             10 1                 13,5 2 13-16 0
PIHLER Damjan     17 0     10 1     8 3     5 8         16 0     12,0 5 14 0
KLAJDERIČ Dušan     12-15 0 8-10 2 7-9 3 14 0     6 6                     11,0 5 1-4 14,7
PODKRIŽNIK A. 8-9 2,5 12-15 0     20 0 10 1 12 0 16 0 7 4     16 0 8 3     10,5 9 14-15 0
PLAJNŠEK Matjaž 4-7 7 19-20 0                                         7,0 2 14-16 0
KRAJNC Ivan 11-13 0 12-15 0     18 0 8 3 15 0 12 0     10 1     10 1     5,0 8 14-17 0
CVETKO Branko             7-9 3 11 0                             3,0 2 15 0
BUTOLEN Vanja         8-10 2                                 11 0 2,0 2 15-16 0
SELIŠEK Leon 16-17 0 18 0 13 0 22-23 0 18 0     15 0 14 0 13 0 12 0     12 0 0,0 10 15-17 0
FIJAN Milan 14-15 0     14 0 15-16 0 16 0 13 0     13 0 11 0 13 0 14 0     0,0 9 15-18 0
VELIU Kudret     19-29 0 15 0 21 0 20 0         12 0 12 0 14 0         0,0 7 16 0
BUTOLEN Anton         11 0                             12 0 14 0 0,0 3 16-17 0
LUBAJ Bojan 18 0                                         13 0 0,0 2 16-18 0
ROGANOV Roman             15-16 0 19 0                             0,0 2 16-19 0
BAJEC Tomaž                         13 0                     0,0 1 17 0
KARO Franc                                 14 0             0,0 1 17-18 0
KRIŽE Aleš             12-13 0                                 0,0 1 17-19 0
ZAJC Silvo                                         11 0     0,0 1 17-20 0
18 0
18-19 0
18-20 0
18-21 0
19 0
19-20 0
19-21 0
19-22 0
2 16
20 0
20-21 0
20-22 0
20-23 0
21 0
21-22 0
21-23 0
21-24 0
22 0
22-23 0
22-24 0
22-25 0
23 0
2-3 14,5
23-24 0
23-25 0
23-26 0
24 0
2-4 13
24-25 0
24-26 0
24-27 0
25 0
2-5 11,7
25-26 0
25-27 0
25-28 0
26 0
26-27 0
26-28 0
26-29 0
27 0
27-28 0
27-29 0
27-30 0
28 0
3 13
3-4 12,5
3-5 10,3
3-6 9,2
4 10
4-5 9
4-6 8
4-7 7
5 8
5-6 7
5-7 6
5-8 5,2
6 6
6-7 5
6-8 4,3
6-9 3,7
7 4
7-10 2,5
7-8 3,5
7-9 3
8 3
8-10 2
8-11 1,5
8-9 2,5
9 2
9-10 1,5
9-11 1
9-12 0,7
                                                         TURNIRJI V POSPEŠENEM ŠAHU ZA LETO 2004
Priimek in ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOČKE Št. Mesto
BOHAK Janko 4 10 4 10 1 20 1 20 4 10 1 20 2 16 3 13 6 6 2 16 141 10 1
ČIČ Jože 1 20 2 16 12 0 3 13 16 0 2 16 3 13 4 10 4 10 6 6 104 10 2
ŽLENDER Boris 5 8 5 8 2 16 2 16 8 3 4 10 6 6 12 0 8 3 5 8 78 10 3
MAJCENOVIČ M. 8 3 6 6 5 8 6 6 3 13 5 8 4 10 9 2 7 4 9 2 62 10 4
ZAGORŠEK Anton     10 1 3 13 19 0 12 0 7 4 1 20 1 20         58 7 5
PODKRIŽNIK Gregor     1 20                     2 16 1 20     56 3 6
ILJAŽ Igor         8 3 4 10 1 20             3 13 1 20 66 5 7
OREŠEK Branko 12 0 7 4 10 1 7 4 5 8 3 13 5 8 11 0 10 1 14 0 39 10 8
ŽERAK Zlatko 9 2 3 13 7 4 10 1 2 16                     36 5 9
NAPAST Viktor 2 16         11 0                 2 16     32 3 10
MIHALIČ Robert 3 13         5 8                         21 2 11
KRAJNC Ivan     9 2     26 0 10 1     7 4     5 8     15 5 12
PODKRIŽNIK Aleks. 14 0 11 0 11 0 8 3 7 4 8 3     7 4 13 0 12 0 14 9 13
FIJAN Milan 13 0 13 0 15 0 12 0 9 2         5 8 9 2 10 1 13 8 14
BAJEC Tomaž                                     3 13 13 1 15
SKLEDAR Martin 10 1 18 0 9 2 24 0 17 0     11 0 8 3 15 0 7 4 10 9 16
CVETKO Branko         4 10 23 0                         10 2 17
LUBAJ Bojan                 11 0                 4 10 10 2 18
KOROŠEC Marko 7 4 12 0 14 0 13 0 13 0 9 2 9 2 10 1         9 8 19
KLAJDERIČ Dušan     8 3 13 0 15 0 14 0 6 6                 9 5 20
MAJCENOVIČ Dušan     14 0 6 6 9 2                         8 3 21
KRIŽE Aleš             20 0 6 6                     6 2 22
MIHALIČ Miroslav 6 6                                     6 1 23
ŽAJDELA Karel                             6 6         6 1 24
PIHLER Damjan             17 0         8 3             3 2 25
BAJEC Peter                                     8 3 3 1 26
SELIŠEK Leon 15 0 16 0 16 0 25 0 18 0 10 1 10 1     12 0     2 8 27
VELIU Kudret     17 0 17 0 16 0             13 0 14 0     0 5 28
KARO Franc 11 0 15 0                                 0 2 29
LAZAR Franjo             18 0                     11 0 0 2 30
ROGANOV Roman             22 0 15 0                     0 2 31
VIDOVIČ Franc             21 0 19 0                     0 2 32
ZAJC Silvo                                 11 0 13 0 0 2 33
BIZJAK Janez             14 0                         0 1 34
DOMINKO Darko         18 0                             0 1 35
ROŠKAR Zlatko                                         0 0 36
ŽERJAVIČ Damir                                         0 0 37
83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 830